Month: February 2021

ร้านอาหารริมทะเล ชมวิวอ่าวป่าตอง ภูเก็ต

ร้านอาหารริมทะเล ชมวิวอ่าวป่าตอง ภูเก็ต

ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะ ดังนั้น จึงมีชายหาดที่ยาวเหยียด และไปถึงได้ง่าย ยิ่งสำหรับร้านอาหารที่อยู่ติดชายทะเลแล้ว ก็มีไม่น้อย แต่ร้านอาหารที่มองเห็นวิวอ่าวทั้งอ่าว และมีชายหาดด้วยมีไม่มาก

Continue Reading