ไม่ว่าจะขึ้นเหนือ หรือ ล่องใต้ ก็บินสบายกับบางกอกแอร์เวย์ส

ไม่ว่าจะขึ้นเหนือ หรือ ล่องใต้ ก็บินสบายกับบางกอกแอร์เวย์ส

• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เชียงใหม่/ ภูเก็ต/ ตราด/ กระบี่ เริ่มต้น 890 บาท/ เที่ยว*


• เส้นทางระหว่าง พัทยา (อู่ตะเภา) – ภูเก็ต เริ่มต้น 890 บาท/ เที่ยว* (เริ่มบริการ 27 ต.ค. 63)
• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ลำปาง เริ่มต้น 1,150 บาท/ เที่ยว*
• เส้นทางระหว่าง ภูเก็ต – หาดใหญ่ เริ่มต้น 1,200 บาท/ เที่ยว* (เริ่มบริการ 25 ต.ค. 63)
• เส้นทางระหว่าง ภูเก็ต – สมุย เริ่มต้น 1,990 บาท/ เที่ยว* (เริ่มบริการ 25 ต.ค. 63)
• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สมุย เริ่มต้น 1,990 บาท/ เที่ยว*
• เส้นทางระหว่าง เชียงใหม่ – สมุย (เปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ) เริ่มต้น 2,650 บาท/ เที่ยว*

ระยะเวลาจอง: วันนี้ – 21 ต.ค. 63
ระยะเวลาเดินทาง: วันนี้ – 31 ส.ค. 64

จองด่วน! คลิก bit.ly/fb_book_flyfest
สำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771

ฟรี! เลือกที่นั่ง
ฟรี! อาหารบนเครื่อง
ฟรี! เข้าใช้ห้องรับรองบูทีคเลาจ์น**
ฟรี! โหลดกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่และเด็ก* พิเศษ! งดเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารเมื่อจองตั๋วเครื่องบินผ่านช่องทางเว็บไซต์ bangkokair.com หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771*

หมายเหตุ:
*ราคานี้ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารในแต่ละช่องทาง ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
**ห้องรับรองบูทีคเล้าจ์นเปิดให้บริการ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, ภูเก็ต และมุมอาหารว่าง ณ สนามบินสมุย
*** สำหรับการเดินทางภายใน 31 ตุลาคม 2563

Leave a Reply