Tag: อาหารจีน

โคคา เปิดตัว COCA Pop Up รับตลาดแฟรนไชส์เอเชียโต

โคคา เปิดตัว COCA Pop Up รับตลาดแฟรนไชส์เอเชียโต

“โคคา” (COCA Restaurants) ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย-จีนยอดนิยมสัญชาติไทย เปิดตัว “COCA Pop Up” (โคคา ป็อป อัพ) คอนเซปต์ “โคคาโฉมใหม่ แต่ความอร่อยคงเดิม”

Continue Reading
บาบา ชิโน ห้องอาหารจีนกวางตุ้ง แบบฉบับฮ่องกง

บาบา ชิโน ห้องอาหารจีนกวางตุ้ง แบบฉบับฮ่องกง

อาหารจีนกวางตุ้ง หรือ ก็คือ อาหารจีนสไตล์ฮ่องกง เป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของอาหารจีน เนื่องจาก ฮ่องกง เป็นเมืองท่า ที่ทำการค้าขายกับชาวตะวันตก จึงทำให้เกิดการผสมผสานการทำอาหารระหว่าง ชาวตะวันออก และ ชาวตะวันตก ก่อให้เกิดวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย บาบา ชิโน ณ โรงแรมศรีพันวา ได้นำอาหารจีนกวางตุ้ง ในแบบฉบับฮ่องกงเหล่านั้น…

Continue Reading