เที่ยวบินพิเศษของการบินไทยพร้อมออกเดินทางสู่โตเกียว

เที่ยวบินพิเศษของการบินไทยพร้อมออกเดินทางสู่โตเกียว

เที่ยวบินพิเศษของการบินไทยพร้อมออกเดินทางสู่โตเกียว ทุกวันพุธ และเสาร์ ของเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

สำหรับผู้ที่สามารถเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยบัตรโดยสารเที่ยวเดียว
เดินทางระหว่าง 21 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2563
สำรองที่นั่ง: ตั้งแต่วันนี้ – 28 พฤศจิกายน 2563
ราคารวมภาษีเริ่มต้นที่: ชั้นธุรกิจ 41,745 บาท*
ชั้นประหยัด 18,540 บาท*
สำรองที่นั่ง https://bit.ly/3febjz4

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
สำหรับผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ – โตเกียว อยู่แล้ว และบัตรโดยสารรางวัล ROP หรือ Travel voucher สามารถสำรองที่นั่งบนเที่ยวบินดังกล่าว ได้ที่ THAI Contact Center 02 356-1111 ตั้งแต่ 08.00 น. – 20.00 น.

กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ที่ https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

Leave a Reply