เดินทางอย่างมั่นใจกับการบินไทย…เที่ยวบินพิเศษสู่ไทเป

เดินทางอย่างมั่นใจกับการบินไทย…เที่ยวบินพิเศษสู่ไทเป

พร้อมออกเดินทางวันที่ 23, 30 ตุลาคม 2563 และ 4, 6, 13, 18, 20, 27 พฤศจิกายน 2563

สำรองที่นั่ง: ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2563
ราคารวมภาษีเริ่มต้นที่: ชั้นธุรกิจ 17,570 บาท*
ชั้นประหยัด 7,985 บาท*

สำหรับผู้ที่สามารถเดินทางด้วยบัตรโดยสารเที่ยวเดียวไปยังไต้หวัน
สำรองที่นั่ง https://bit.ly/3febjz4

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ – ไทเป อยู่แล้ว และบัตรโดยสารรางวัล ROP หรือ Travel voucher สามารถสำรองที่นั่งบนเที่ยวบินดังกล่าว ได้ที่ THAI Contact Center 02 356-1111 ตั้งแต่ 08.00 น. – 20.00 น.

◇ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับการเดินทางไปยังไต้หวันได้ที่ https://www.immigration.gov.tw/media/58528/regulations-on-entering-taiwan_0917.pdf?fbclid=IwAR0bGINEQOG3P_Bpj6IZnR0zVhkDQwIgwUAJJHSkmUXHQ5kCkdw0QvJ_qUw

Leave a Reply