“Joox ฮัก เชียงใหม่”

“Joox ฮัก เชียงใหม่”

แจกโค้ด VIP สามารถใช้ได้ 1 เดือน พิเศษสำหรับผู้โดยสารไทย

ไลอ้อน แอร์ ที่เดินทางในเส้นทาง กรุงเทพ (ดอนเมือง) – เชียงใหม่ หรือ เชียงใหม่ -กรุงเทพ (ดอนเมือง) เท่านั้น


ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
แสกนเลย! (สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด)


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

Leave a Reply