เที่ยวในไทยไปกับพ่อ

เที่ยวในไทยไปกับพ่อ

ลดทั้งเดือน ครึ่งราคา เฉพาะการจองที่สนามบินเท่านั้น!!!!


เมื่อคุณลูกพาคุณพ่อเที่ยว จองตั๋วคุณพ่อลดไปเลย 50%
ทุกเส้นทางบินภายในประเทศพร้อมรับฟรีน้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม (สูงสุดไม่เกิน 1 ใบ)

ช่วงเวลาจอง : 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเดินทาง : 1 ธันวาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

จองเลยที่สนามบินเท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจองและตัดบัตร
** ในกรณีที่นามสกุล ของคุณพ่อกับคุณลูกไม่ตรงกัน จะต้องแสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่สนามบินตรวจสอบก่อนทำการจอง
สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ให้ความอุ่นใจ ปลอดภัยทุกเที่ยวบิน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

Leave a Reply