โปรโมชั่น จาก Vietjet บินเฮง บินทั่วไทย

โปรโมชั่น จาก Vietjet บินเฮง บินทั่วไทย

ต้อนรับตรุษจีน เริ่มต้นแค่ 489 บาท/เที่ยว

  • ราคารวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว
  • ไม่มีค่าตัดบัตรเครดิต
  • ราคานี้ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 7 กก.

จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 64
ระยะเวลาเดินทาง 3 ก.พ. – 31 มี.ค. 64
ราคานี้เมื่อจองผ่านเว็บไซต์ SkyFUN.vietjetair.com เท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด

Leave a Reply